Contact
Contact
Contact

Servicii Decontate CAS

 1. Servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi in domeniul oncologie medicala care cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale. Acestea sunt cuprinse in pachetul de bază:

-          tratarea afecțiunii alte anemii prin carenţă de fier

-          chimioterapie cu monitorizare

-          monitorizare afectiuni oncologice-cu investigatii de inalta performanta

-          monitorizare afectiuni oncologice-fara investigatii de inalta performanta

 1. Servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu, cuprinse în pachetul de bază și în pachetul minimal, pentru specialitatea oncologie medicală - cu servicii conexe de psihologie clinică și respectiv pentru specialitatea radioterapie.
 2. Servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice-radiologie și imagistică medicală, cuprinse în pachetul de bază:

CT craniu nativ

CT regiune gât nativ

CT regiune toracică nativ

CT abdomen nativ

CT membre nativ/membru

CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast

CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast

CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast

CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenous

CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenous

CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată  intravenos/membru

Angiografie CT torace

Angiocoronarografie CT

Servicii medicale în asistența medicală primară, cuprinse in pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul minimal de servicii.

A. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoareletipuri de servicii medicale:

 1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
 2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţialendemo-epidemic
 3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei
 4. Consultaţiile de planificare familială
 5. Servicii de prevenţie
 6. Activităţi de support

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele de la pct. 6.

B. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoareletipuri de servicii medicale:

 1. servicii medicale curative
 2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie
 3. servicii medicale la domiciliu
 4. servicii medicale adiţionale
 5. activităţi de suport
 6. servicii de administrare de medicamente

Structura aprobata a spitalului

Sediu Piata 1 Mai nr.3

Sediu Bld. Muncii nr.96

Informații Suplimentare.

Programarea la internări

Programarea la internări se face de luni pană vineri între orele 07:00-21:00 la numărul 0364 431 240.

Pentru orice sesizare vă rugăm să ne scrieți la secretariat@medisprof.ro.

Părerea pacienților este extrem de importantă pentru noi astfel că vă invităm să completați acest chestionar de satisfacție.